U bent van harte welkom!
Geachte bezoeker,

Met deze website willen wij u kennis laten maken met de vereniging Hartentroef.
Doel
Het opnieuw ontdekken van uw grenzen en mogelijkheden en het opbouwen van zelfvertrouwen na een infarct, hartoperatie of andere hartprobleem. Veel mensen zijn na een hartinfarct of hartoperatie nog heel onzeker. Door het sporten bij Hartentroef zien ze hoe lotgenoten daar mee omgaan, kunnen ze ervaringen uitwisselen en merken ze dat er nog heel veel kan. Daarnaast leren ze door het sporten hun grenzen te kennen en daar beter mee om te gaan. De praktijk wijst uit dat het sporten bij Hartentroef een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van de leden.
Voor wie
Voor alle dames en heren uit Ermelo, Harderwijk, Putten en direkte omgeving, die ongeacht hun leeftijd op een positieve manier met hun hartproblemen willen leren omgaan.
Algemene informatie
De vereniging is opgericht in 1989 voor (ex)hartpatienen om onder leiding van gekwalificeerde sportinstructeurs c.q. fysiotherapeuten wekelijks te sporten. De vereniging heeft momenteel ongeveer 40 leden. We sporten in drie groepen. Het programma is zeer gevarieerd en omvat onder meer een warming-up, sport en spel. De vereniging is aangesloten bij de "Vereniging Hart en Vaatgroep". De sportleiders dienen de kwalificatie van cios-sportleider, vakleerkrachten lichamelijke opvoeding of fysiotherapeut met specilisme hartrevalidatie te bezitten. We zijn goed bekent bij de cardiologen en de fysiotherapeuten van de hart revalidatie in het St.Jansdal. Wij zien deze vorm als vervolg op de fysiotherapie in het ziekenhuis.
Warmlopen op een verantwoorde manier
Volleyballen